Pojištění auta

Obecné informace k pojištění vozidel

Proč a jak se pojistit?

S koupí a provozováním vozidla je spojené také uzavření pojištění. Některé si jako majitelé vozidla musíme sjednat ze zákona – tzv. povinné ručení. Jeho hlavním cílem a smyslem ovšem není chránit náš automobil, ale pojistit škody, které bychom jeho provozem mohli napáchat jiným. O ochraně svého vozu již můžeme rozhodnout samostatně, nikdo nás nenutí. Je třeba ale velice dobře zvážit, zda se nám případné šetření na havarijním pojištění nevymstí. Situace, kdy vozidlo nutně potřebuji (ať již kvůli práci či třeba dětem) a zčistajasna zmizí nebo je potřeba několik desítek tisíc na jeho opravu po havárii, je bez havarijního pojištění obtížně řešitelná pro většinu z nás.

Povinné ručení

Povinné ručení aneb pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinné ze zákona a musí ho sjednat každý vlastník motorového vozidla. Řídí se zákonem 168/1999Sb. Povinné ručení kryje škody, které způsobíte vy svým vozidlem 3. osobám nebo se dopustíte škody na majetku 3. osob.

Limity pojistného plnění

Každé povinné ručení se sjednává za určitých limitů. Ze zákona jsou nejnižší možné limity 35 mil. Kč při škodách na zdraví / 35 mil. Kč při škodách na majetku. Pojišťovny však obvykle nabízí i limity větší, např. 50/60 mil. Kč nebo 100/100 mil. Kč. Některé pojišťovny nabízejí povinné ručení v různých variantách, např. s rozšířeným rozsahem, kdy povinné ručení zahrnuje i krytí rizik v případě odcizení vozidla.

Postih pro vlastníky vozidel, kteří jezdí bez povinného ručení

Každý majitel vozidla, který si nesjedná povinné ručení je povinen uhradit příspěvek (pokutu) do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). ČKP sama zasílá výzvy vlastníkům nepojištěných vozidel s vyčíslením pokuty, kterou jsou majitelů povinni uhradit. Jezdit bez povinného ručení se opravdu nevyplatí, neboť příspěvek (pokuta) do garančního fondu několikrát převyšuje běžnou splátku za povinné ručení.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění nebo také KASKO kryje rizika proti odcizení vozidla, poškození vozidla nebo jeho části. Obvykle pojišťovny nabízejí různý rozsah pojistných rizik – přes komplexní pojištění vozidla, které zahrnuje: odcizení, havárii, živel a vandalismus, po částečné pojištění, jako je např. pouze riziko odcizení vozidla nebo samotné riziko havárie. Havarijní pojištění není povinné ze zákona, dobrovolně si ho sjednává každý vlastník motorového vozidla. Jedinou výjimkou může tvořit povinnost uzavřít toto pojištění, pokud je vozidlo zatíženo leasingovou smlouvou.

Spoluúčast

K havarijnímu pojištění patří výběr spoluúčasti, tj. podílu zákazníka na pojistné události. Vždy platí, že čím vyšší je spoluúčast, tím menší je splátka pojistného. Pro motoristu je ale optimální mít nízkou spoluúčast, neboť pak při pojistné události dostane od pojišťovny více peněz. Každý motorista se tak musí rozhodnout, co je pro něj důležitější. Na výběr jsou obvykle spoluúčasti ve výši 5% min. 5.000,- Kč, 10% min. 10.000,- Kč.

Doplňková pojištění

Mezi nejčastěji uzavíraná doplňková pojištění patří pojištění čelního skla. Pojišťovny ale většinou nabízejí i jiná doplňková připojištění, jako pojištění úrazu dopravovaných osob (tzv. pojištění sedadel), pojištění náhradního vozidla, pojištění zavazadel nebo asistenčních služeb).

Co má vliv na výpočet splátky pojistného?

Většina pojišťoven vypočítává výši pojistného v závislosti na různých faktorech – informací o pojištěném vozidle nebo jeho majiteli. Jedná se např. o tyto údaje, které ovlivňují výslednou výši pojistného:

  • značka, model, barva, obsah, hmotnost, stáří vozidla
  • bydliště, věk, pohlaví, povolání majitele
  • zabezpečení vozidla (čím je lépe vozidlo zabezpečeno, tím je pojistné nižší)
  • propojištěnost = sleva za uzavření více druhů pojištění u jedné pojišťovny
  • škodní průběh, tj. bonus – sleva na pojistném za beznehodový průběh / malus – přirážka, penalizace za způsobené škody.

Proto u naprosto stejného vozidla může být splátka pojistného jiná, protože jeho majitelé bydlí v různých okresech a za svůj motoristický život mají nárok na odlišný bonus.

Slovníček pojmů

Pojistitel = pojišťovna
Pojištěný = osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, apod. se pojištění vztahuje Pojistník = osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu a většinou hradí pojistné
Oprávněná osoba = osoba, která má nárok na pojistné plnění Pozn. většinou je pojištěný, pojistník a oprávněná osoba 1 člověk (ale můžou to být i osoby rozdílné)
Pojistné = platba za pojištění
Pojistná doba = doba, na kterou bylo pojištění sjednáno
Automatická prolongace = automatické prodloužení smlouvy
Předmět pojištění = věc, která je předmětem pojistné smlouvy (auto, motocykl, byt, pozemek,...)
Pojistná částka = částka stanovená ve smlouvě jako nejvyšší možná hranice pojistného plnění (např. u nového vozidla je to jeho kupní cena).
Pojistná hodnota = nejvyšší možná majetková újma, která může při pojistné události nastat (pro výplatu peněz je ale rozhodující stanovená pojistná částka ve smlouvě).
Časová cena = hodnota, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí
Škodní událost = událost, při které vznikne pojištěnému škoda a může být důvodem pro vzniku práva na pojistné plnění
Pojistná událost = nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění
Pojistné plnění = obnos peněžních prostředků, které pojišťovna poskytne po pojistné události
Výluky z pojištění = skutečnosti, na které se nevztahuje výplata pojistného plnění (např. řízení pod vlivem alkoholu, znehodnocení vozidla při válečných konfliktech, při automobilových závodech, apod.)
VPP = Všeobecné pojistné podmínky – soubor podmínek vydávaných pojišťovnou k jednotlivým druhům pojištění
Zelená karta = mezinárodní automobilový doklad vydávaný k povinnému ručení jako doklad o sjednání povinného ručení + informace, v jakých státech platí – vydává se s platností na 1 pojistný rok, pojišťovny automaticky zasílají v dalších letech nové zelené karty
ČKP = Česká kancelář pojistitelů.

 


Pomozte nám s hodnocením

Doplňte hodnocení či komentáře k bazarům, se kterými máte osobní zkušenost  !

více

Chtějte znát historii vozu

Vyžadujte údaje o historii a původu vozu po prodejci!

Díky bezkonkurenční databázi společnosti Cebia je jednou z nejlepších cest předložit zákazníkovi OSVĚDČENÍ Cebia REPORT.

více

AUTOTRACER

Nemáte dostatek informací o původu a historii vozidla, které si chcete koupit? Chcete sami provést alespoň základní kontrolu identifikátorů vozidla?

víceVyber si ten správný autobazar Cebia