Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky www.zkontrolujsibazar.cz

Úvodní ustanovení

Cebia, spol. s r.o., (dále jen provozovatel) je výhradním provozovatelem internetového portálu www.zkontrolujsibazar.cz, který poskytuje uživateli hodnocení prodejců ojetých vozidel podle dále stanovených pravidel.

Veškeré poskytnuté informace mají pouze informativní charakter a jejich součástí nejsou údaje, které by splňovaly charakter osobních údajů.

Databáze s autobazary a jejich hodnocením (dále jen „databáze“) je provozovatelem neustále doplňována, informace jsou získávány a kontrolovány z několika zdrojů. Základní hodnocení vzniká na základě veřejně dostupných informací a informací poskytnutých prodejci ojetých vozidel ve vstupním dotazníku. Následně probíhají průběžné kontroly prodejců ojetých vozidel pracovníky Cebia, po této kontrole je prodejci přidělena známka „OVĚŘENO Cebia“, podrobněji v článku 2 – Hodnocení prodejců. Dalším zdrojem informací jsou komentáře uživatelů k jednotlivým prodejcům ojetých vozidel. Provozovatel je vyhodnocuje a po jejich důkladném prošetření případně upravuje hodnocení bazarů.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám vznikly přímo či nepřímo v důsledku nebo v souvislosti s využíváním informací ze stránek www.zkontrolujsibazar.cz.

Článek 1 – Uživatelé a přístup

Stránky www.zkontrolujsibazar.cz jsou volně přístupné uživatelům internetu. Stránky dále obsahují sekci „Pro autobazary“, kde je umožněn autorizovaný přístup (přihlášení uživatelským jménem a heslem) prodejcům ojetých vozidel, pro možnost editace vybraných dat o prodejci uváděných.

Článek 2 – Hodnocení prodejců

Hodnocení prodejců je rozděleno do tří kategorií:

a) Stupeň I. – Základní hodnocení – spočívá v hodnocení prodejce ojetých vozidel ve 29 kritériích. Pro jednoduchost je vnitřní metodikou provozovatele toto hodnocení převedeno do hvězdiček v počtu 0–5, přičemž platí: čím více hvězdiček, tím lepší hodnocení. Data pro hodnocení jednotlivých kritérií jsou získána buď z veřejně dostupných zdrojů, poskytnutím informací od příslušného prodejce, případně zjištěním informací při fyzické přítomnosti pracovníka provozovatele u prodejce. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejňovat vnitřní metodiku převodu výsledků 29 kritérií na hvězdičkové hodnocení, zavazuje se však publikovat všechna hodnocená kritéria ke každému hodnocenému prodejci ojetých vozidel. Pokud nebylo provozovatelem některé kritérium hodnoceno nebo výsledek hodnocení nebyl provozovateli známý, uvede v jeho hodnocení ?.  V hodnocení je zohledněna účast prodejce v Certifikovaném programu. Certifikovaný program je program, je program, jehož členem se může stát pouze autorizovaný prodejce splňující kvalitativní parametry pro certifikaci. Program je zaštítěný výrobcem či importérem a je spojený s poskytnutím záruky na vybraný segment ojetých vozů.

b) Stupeň II. – Kontrola základního hodnocení „OVĚŘENO Cebia“ – spočívá ve fyzické kontrole prodejce ojetých vozidel pracovníkem provozovatele. Pracovník provozovatele fyzicky na místě prodeje ojetých vozidel osobně zkontroluje údaje  uložené v databázi a zobrazené na stránkách www.zkontrolujsibazar.cz. V případě, že uložená data budou shledána jako pravdivá a nebude shledán žádný rozpor mezi skutečností a údaji uvedenými prodejcem ojetých vozů, udělí provozovatel takovému prodejci na hodnocení uložené v databázi a zobrazené na stránkách www.zkontrolujsibazar.cz známku „Ověřeno Cebia“ .

c) Stupeň III. – Rozšířené hodnocení „HODNOCENÍ UŽIVATELŮ“ – spočívá ve vkládání známek a komentářů jednotlivými uživateli internetu. Hodnocení a komentáře budou zobrazeny na detailní kartě prodejce ojetých vozů na www.zkontrolujsibazar.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvky schvalovat či mazat, např. z důvodu vulgárnosti či nevěrohodnosti. 

Článek 3 – Výsledky kritérií – grafické symboly

a) Hodnocení každého kritéria je na detailní kartě prodejce uvedeno s výsledkem Ano nebo Ne, dle toho, zda dané kritérium prodejce plní či nikoli.

b) V případě, kdy není kritérium hodnoceno pouze možnostmi Ano /Ne, je u kritéria uvedeno jeho hodnocení textem, případně číselnou hodnotou.

Další informace najdete na těchto adresách:

www.cebia.cz            www.zkontrolujsibazar.cz

 


Pomozte nám s hodnocením

Doplňte hodnocení či komentáře k bazarům, se kterými máte osobní zkušenost  !

více

Chtějte znát historii vozu

Vyžadujte údaje o historii a původu vozu po prodejci!

Díky bezkonkurenční databázi společnosti Cebia je jednou z nejlepších cest předložit zákazníkovi OSVĚDČENÍ Cebia REPORT.

více

AUTOTRACER

Nemáte dostatek informací o původu a historii vozidla, které si chcete koupit? Chcete sami provést alespoň základní kontrolu identifikátorů vozidla?

víceVyber si ten správný autobazar Cebia